top of page

Algemene Voorwaarden

Bij het volgen van lessen en bijwonen van evenementen georganiseerd door het Historisch Schermgilde Limburg gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen

 • Wij accepteren geen racisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie of zinloos geweld. Dit kan leiden tot lesontzegging of ontneming van het lidmaatschap. De vereniging wilt niet geassocieerd worden met groepen die verbonden zijn aan het oproepen van geweld of discriminatie. De vereniging behoudt zich het recht om leden het lidmaatschap te ontzeggen of te ontnemen indien blijkt dat een lid zich lieert met deze groepen. Bij een ontneming van lidmaatschap kan altijd in beroep worden gegaan bij het bestuur of de ALV.
   

 • Het volgen van de trainingen is op eigen risico. Volg daarom altijd de instructies van de trainer op. Verder is het ten zeerste aanbevolen een eigen WA en ziektekostenverzekering te hebben. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor opgelopen verwondingen of ongevallen. HSGL heeft een eigen ongevallenverzekering en bestuursaansprakelijkheidsverzekering die in extreme gevallen aangesproken kan worden.
   

 • Als de trainer constateert dat een lid onder invloed van alcohol en/of drugs is, wordt deze de training verder ontzegt. Bij herhaling kan dit leiden tot opzegging van het lidmaatschap.
   

 • De trainers behouden het recht om vanuit veiligheidsoverwegingen personen de toegang tot de training te ontzeggen. Volg altijd de instructies en aanwijzingen van trainers of assistenten op voor jouw veiligheid en die van anderen.
   

 • De club heeft club spullen aangeschaft met als doel beginnende leden de mogelijkheid te geven mee te trainen zonder meteen grote kosten te maken. Wij stimuleren dat leden na een jaar tijd beginnen met hun eigen spullen aan te schaffen. Met het doel dat leden ook de trainingen op gevorderd niveau kunnen volgen.

Artikel 2: Nieuwe leden

 • Een aspirant is minimaal 16 jaar oud. Bij de introductielessen is het aanbevolen dat een ouder/voogd aanwezig is onder de 18 jaar.
   

 • Een ieder krijgt 3 vrijblijvende proeflessen aangeboden. Na uiterlijk 3 proeflessen dient het desbetreffende persoon een keuze te maken over diens inschrijving. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar op verzoek bij het bestuur.
   

 • Eventuele blessures of andere medische omstandigheden die een risico kunnen vormen tijdens de introductie lessen dienen vooraf in persoon of digitaal met de trainer afgestemd te zijn.
   

 • Indien een persoon wenst lid te worden, dient deze zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier fysiek of digitaal in te leveren bij de secretaris.
   

 • De eerste 3 maanden na ontvangen van de bevestiging van lidmaatschap kunnen zowel het lid als bestuur aangeven het lidmaatschap stop te zetten zonder verdere verplichtingen. De betalingen gaan in deze periode per maand.

Artikel 3: Lidmaatschap

 • Lid zijn geeft je het recht om trainingen bij te wonen. Het streven is om elke week minimaal één training te verzorgen; het kan voorkomen dat er trainingen uitvallen. Het bestuur en de trainers streven ernaar dit zo spoedig mogelijk te laten weten als dit gebeurt.
   

 •  Lid zijn geeft je het recht om te stemmen op de algemene ledenvergadering, die minimaal een keer per jaar plaatsvindt. Indien je niet aanwezig kunt zijn mag je een lid machtigen. Een lid mag maximaal één gemachtigde stem (naast zijn eigen stem) uitbrengen.
   

 • Opzeggen van het lidmaatschap moet aan het bestuur kenbaar worden gemaakt, schriftelijk of per e-mail. De opzegging treedt in werking tijdens het eerstvolgende kwartaal.
   

 • Wijzigingen van adresgegevens of andere persoonlijke informatie moeten aan het bestuur (secretaris) via e-mail gestuurd worden.

Artikel 4: Contributie

 • De contributie wordt per kwartaal geheven. Leden dienen dit de eerste dag van het nieuwe kwartaal overgemaakt te hebben.
   

 • De hoogte van de contributie en het eventueel wijzigen ervan wordt door het bestuur voorgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), die deze goed- of afkeurt. Op dit moment bedraagt de contributie €25,- per maand (€75,- per kwartaal). Bij uitzondering kan er in overleg met het bestuur gekeken worden of er een alternatieve manier van betaling mogelijk is.
   

 • Het niet voldoen van de contributie kan leiden dat de toegang wordt ontzegd tot de trainingen. Als er langer dan 3 maanden geen contributie wordt betaald (zonder geldige reden) volgt automatische opzegging van het lidmaatschap.

bottom of page