top of page

HEMA

'HEMA' staat voor Historical European Martial Arts, vrij vertaald in het Nederlands als 'Historische Europese Krijgskunsten'.

Dit is een verzamelnaam voor alle krijgskunsten, krijgssporten en schermtechnieken met historisch karakter en technieken ontwikkeld in Europa door de eeuwen heen. Aan de hand van oude, overgebleven manuscripten uit de Middeleeuwen en Renaissance worden deze krijgskunsten een nieuw leven ingeblazen en overal in de wereld beoefend.

Het diverse en ruime aanbod aan wapens waarvan geschriften bewaard zijn gebleven zorgt ervoor dat HEMA voor ieder wat wils is. Naast de meest beoefende disciplines in HEMA, het langzwaard en het rapier, worden zo ook bijvoorbeeld sabels, dolken, messers, speren, bijlen, strijdhamers, degens, en een ruime keus aan paalwapens bestudeerd en beoefend.

Binnen deze disciplines bestaan er ook verschillende stijlen die de studie van deze eeuwenoude kunsten nóg gelaagder maken. Veel van deze stijlen vinden hun oorsprong in de gebieden die wij hedendaags kennen als Duitsland en Italië, maar ook in andere gebieden zoals Spanje, Frankrijk, Engeland, en de Lage Landen waren zwaardvechtmeesters actief die naslagwerken achter hebben gelaten van hun kunsten.

bottom of page